Interaktivní tabule

Interaktivní tabule je běžnou učební pomůckou 21. století. Doba, kdy byly třídy a učebny vybaveny obyčejnou tabulí a křídou je dávno pryč. Z křídy se prášilo, tabuli bylo nutné neustále mazat a udržovat ji v čistotě. Využitím interaktivních tabulí tyto problémy odbouráme a ještě navíc získáme možnosti zefektivnění a zkvalitnění výuky. Díky projektoru, počítači a interaktivního pera získáme mnohem více možností než při pouhé elektronické prezentaci. Interaktivní tabule je propojena s počítačem a pomocí moderních technologií umožňuje vyučujícímu i žákům přímo ovlivňovat průběh prezentace a výuky.

Žákům přináší více zábavy a interaktivity do hodin vyučování čímž zvyšuje zájem o výuku a podporuje udržení pozornosti. Učitelům přináší možnost, jak snadno udělat jejich přednášku zajímavější a snadno zapamatovatelnou. Přehledné a intuitivní programy usnadní vyučujícím přípravu interaktivní výuky. Jedním z programů je ActiveInspire.

„Autorský program přináší dokonalé nástroje, pomocí kterých je velmi snadné zachytit učitelovu představu o postupu výuky a zobrazit ji v zajímavé dynamické formě. Práce s ActivInspire je jednoduchá, ovládání přehledné a využití univerzální. ActivInspire přináší inspirující nástroje pro ty nejmladší, ale také komplexní modely pro ty, kteří stojí na prahu dospělosti. Využití různorodých médií od videí, animací, simulací, pozadí, obrázků, zvuků a odkazů vytváří motivující prostředí pro každého vyučujícího. ActivInspire však není jen autorské prostředí, obsahuje celou řadu funkčních nástrojů, jako je pravítko, hrací kostky, stopky a rozpoznávání tvarů, které pomáhají učitelům od samotného počátku pracovat dynamicky a zajímavě. S deseti tisíci dostupnými výukovými zdroji, které učitelé sdílejí mezi sebou, máme dokonalý nástroj jak učinit vzdělávací proces zajímavějším a inspirativnějším. A od toho tu přece ActivInspire především je.“ http://www.activboard.cz

Máme zkušenosti s mnoha systémy interaktivní výuky. Díky zkušenosti a kvalitnímu zázemí jsme velmi flexibilní a dokážeme se zcela přizpůsobit Vaším požadavkům. Používáme kvalitní a ověřené značky a dodavatele (HitachiEpson3MBenQ). Instalujeme systémy statické i posuvné a tabule různých velikostí.
Nabízíme také školení v oblasti používání interaktivních tabulí a práce s programy pro interaktivní výuku.